Här kunde du tidigare hitta Uppfinnarskolan Ideum. De finns nu på http://uppfinnarskolan.se/

Kända uppfinnare genom tiderna

En uppfinnare är en person som hittar en genomförbar lösning på ett allmänt problem.

Efter det att patentlagstiftning införts – i England från 1623 eller i Sverige från 1819 – är Juridiskt sett en uppfinnare en person som innehar ett patent. För att erhålla ett patent krävs att uppfinningen har "uppfinningshöjd", det vill säga att "det nya" inte redan finns "inom räckhåll" för en fackman. - Wikipedia

Fram till slutet av 1800-talet så kunde inte kvinnor få patent utfärdade i sitt eget namn i varken USA eller England. Men det betyder inte att de inte fanns! Bland annat så uppfann Sibylla Masters från USA redan 1712 en maskin för att rensa majs, ett patent hon senare registrerade i sin makes namn.

Thomas Edison är en av de kanske mest kända uppfinnarna. Han låg bakom bland annat glödlampan och fonografen, föregångaren till grammofonspelaren. Under hela sin livstid så tog Edison patent på över tusen uppfinningar bara i USA. 

Marie Curie

Marie Salomea Skłodowska Curie, föddes som Maria Salomea Skłodowska, men blev känd under namnet Marie Curie. Hon föddes den 7 november 1867 i Warszawa i Polen, Kejsardömet Ryssland, och dog den 4 juli 1934 på Sancellemoz sanatorium i Passy i Haute-Savoie i Frankrike. 

Curie var en polsk och fransknaturaliserad fysiker och kemist som gjorde banbrytande forskning och upptäckter om radioaktivitet. Dessutom var hon den första kvinnan att vinna Nobelpriset, vilket hon till och med gjorde två gånger, i två olika vetenskapliga områden. Hon var också den första kvinnan som blev professor vid Universitetet i Paris, och 1995 blev den första kvinnan som begravdes för sina egna meriter i Panthéon i Paris.

Hennes forskningsområde ledde dessvärre också till hennes död då hon avled av aplastisk anemi som resultat av den joniserande strålning hon varit utsatt för i sitt laboratorium.

Fler kända uppfinnare

 

En annan känd uppfinnare är så klart Alfred Nobel. Han uppfann dynamiten samt att även instiftade Nobelpriset som kom att delas ut första gången, fem år efter hans död, 1901.

En annan svensk uppfinnare, som är av lite mer nutida karaktär, är Niklas Zennström. Han grundade både Skype och Kazaa.

Utöver dessa så finns det och har funnits fler. Bland annat dessa: